De vijfvoudpyramide  op de terp van Landgoed HizzardPiet van Mook - Vijfvoudpyramide

Piet van Mook – constellatie van vijf beweegbare buispiramiden

De mobiles en stabiles van Piet van Mook (1924) zijn configuraties van buizen en spandraden, structuurconstructies waarbij uitgegaan wordt van de visueel gemaakte tegenstelling van de werking van trek- en drukkracht (tensegrity) die elkaar in evenwicht houden.

De Vijfvoudpyramide (2001) is een complex geheel van buizen van 3 meter lang, met een dubbele moduul als grondvorm, 5 i.p.v. 3 buizen, waaraan tetraeders zijn gekoppeld; dit geheel staat maar op drie punten op de grond en is variabel qua onderlinge stand*.

De zichtbare spanning die door deze trek (spandraden) en druk (buizen) wordt veroorzaakt geeft de configuratie een evenwichtige interne structuur, die gewichtloos en tijdloos lijkt.
De vijfvoudpyramide beantwoordt als ‘ruimtelijke tekening’ aan kosmische wetten van de zwaartekracht, een werkelijkheid buiten de mens.
Piet van Mook heeft door variatie in aantal en vorm van de buizen, die bijvoorbeeld ook vervangen kunnen worden door bogen, schijven en lichamen een keur van tensegrities geschapen.

Materiaal: rvs buis 3 m, spanwijdte ca. 5 x 5 x 5 m.

Landgoed Hizzard heeft het kunstwerk in bruikleen van de Stichting Op Toutenburg, www.vijversburg.nl. De constellatie van Piet van Mook maakte in 2001 deel uit van de expositie Schaal en Maat, samengesteld door curator Cor Wetting.

Meer over het werk van Piet van Mook is te lezen op de website van Ars et Mathesis (Kunst en Wiskunde).