‘It ringjen fan jonge wikels op Landgoed Hizzard’

In het vroege voorjaar van 2012 besloot een stelletje torenvalken zich ook op het Landgoed Hizzard te vestigen. Zij betrokken één van de beschikbare nestkkasten, bouwden een nest, legden enkele eieren en in de zomer was het zover: vijf jonge wikels (dat is Fries voor torenvalk, de officiële Latijnse naam is Falco tinnunculus, en ‘kestrel’ in het Engels) werden geboren. Deze foto’s zijn gemaakt toen de torenvalken zijn geringd, de vogels waren toen ongeveer 3 weken oud.

De drie weken oude torenvalkjes

Om de levensloop van deze mooie en bijzondere dieren te kunnen bestuderen en gedurende hun levensloop volgen, is het van belang om ze op jonge leeftijd van een genummerde en gekleurde ring te voorzien en te registreren. Als de vogels uitgevlogen zijn, kunnen de ringen door vogelaars en natuurfotografen met een telescoop of telelens afgelezen worden.

Het vangen van de jonge torenvalkjes

Het wegen van een torenvalkje

 

Het opmeten van een torenvalkje

Na het ringen, Nog even snel op de foto

 

RAS-Torenvalk-kleurring-project.

De vier geringde torenvalkjes uit Landgoed Hizzard maken na de (overigens pijnloze) ringsessie deel uit van het landelijk RAS-Torenvalkkleurringproject. De Vogelringgroep Bergumermeer coördineert dit project voor de  provincie Friesland. Op hun website is meer informatie en beeldmateriaal te vinden.

Piet en Martha Kaastra houden de geringde torenvalkjes  stevig vast

Piet en Martha Kaastra houden de geringde torenvalkjes nog even stevig vast

Het project heeft als primair doel de overlevingskans, de verplaatsing en de leeftijdsopbouw van Torenvalken in kaart te brengen. Elk jaar worden daartoe zoveel mogelijk volwassen en jonge Torenvalken van een kleurring voorzien.

Foto van 3  jonge torenvalken

De drie weken jonge torenvalken die geboren zijn in de zomer van 2011 op Landgoed Hizzard

Mocht u een torenvalk met kleurring in de kijker of telescoop krijgen en de letters kunnen aflezen dan vinden we het fijn als u contact met Vogelringgroep Bergumermeer opneemt. Vanzelfsprekend krijgt de melder alle gegevens van de betreffende torenvalk. Hier ziet u een voorbeeldfoto van de duidelijk afleesbare ring bij een volwassen torenvalk.

Als u een torenvalk heeft gezien, zijn de volgende gegevens belangrijk:

  • de kleur van de ring,
  • de lettercode,
  • de datum en de plaats waar de vogels is gezien.
  • ook zijn ringmeldingen van gewonde of dood gevonden torenvalken welkom.

Meldingen mogen telefonisch maar bij voorkeur per e-mail worden doorgegeven aan: Vogelringgroep Bergumermeer, t.a.v. Peter Das Koaikamp 8, 9254 EK Hurdegaryp Telefoon: 0511 – 472130, mobiel: 06 – 22995510, e-mail: p.das@upcmail.nl

 

 

 

 

Leave a comment