Kaartje met fietsroute knooppunt nummers van de Fietsersbond

Kaartje met fietsroute knooppunt nummers van de Fietsersbond. Landgoed Hizzard ligt bij het groene vlaggetje.

De totale afstand van deze fietsroute bedraagt 42 kilometer en begint in Bolsward. Vanuit het startpunt gaat het Noard Westergoapaad in westelijke richting naar Witmarsum.

Tussen Witmarsum en Lollum, tussen knooppunt 27 en 35,  ligt het Landgoed Hizzard (Hizzaarderlaan 16), waar u altijd welkom bent voor een sanitaire noodstop of het vullen van een waterflesje.

Via Lollum en Tzum komt u in Winsum. Dan in zuidelijk richting via allerlei kleine dorpjes weer terug naar Bolsward.

Deze fietsroute staat beschreven in de ANWB/VVV fietsgids Friesland.

Het Landschap

De voormalige Middelzee deelde het Friese land in tweeën. Het zoute water omarmde een zompig gebied ten westen daarvan, Wes­tergoa met voormalige zeehaven Bolsward als hoofdstad. Goa verwijst naar de middeleeuwse bestuurseenheid Gouw. Wester­goa werd, in tegenstelling tot Eastergoa, permanent door de zee bedreigd. Met het dichtslibben van de Middelzee en het omdijken van deze vruchtbare klei kwam ca. 1100 na Chr. hieraan een einde. Het gebied wordt gekenmerkt door verspreid gelegen boerderijen en grillig verlopende dijken, vaarten en sloten.

Eigenschappen

  • Poldergebied
  • Weidegebied/akkerland
  • Meren/plassengebied
  • Parkeergelegenheid aanwezig bij het startpunt
  • Horeca in de buurt

Adresgegevens van het startpunt

Knooppunt 06
Rijksstraat 1
8701 KJ, Bolsward