Geschiedenis

De geschiedenis van Landgoed Hizzard

Op Landgoed Hizzard wordt al sinds mensenheugenis in landbouw bedreven. De vruchtbare gronden van de gemeente Wonseradeel (Wûnseradiel) zijn gelegen aan de rand van de Zuiderzee, en door de regelmatige afzetting van slib bij overstroming van de zee waren ze erg vruchtbaar. Na de aanleg van de afsluitdijk 1932 veranderde de Zuiderzee in het huidige IJsselmeer.

Landgoed Hizzard anno 1420

Zes eeuwen geleden lag er op de huidige locatie van het Landgoed Hizzard al een grasland met de naam Issadera mede, dat gebruikt werd om hooi van te oogsten. Een mede (ook wel meet, made, maat of  in het Fries miede) is een weiland dat meestal als hooiland gebruikt wordt.

‘Hizaerd ‘ in 1664

Hizaerd op de kaart van Schotanus uit 166 (wonseradeel)
Hizaerd op de kaart van Schotanus uit 166 (wonseradeel)

 

Hizaerd op de kaart van Schotanus uit 1664 (wonseradeel-detail)
Hizaerd op de kaart van Schotanus uit 1664 (wonseradeel-detail)

 Hisaard’ in 1854

Hisaard op de kaart van Eekhof uit 1854 - detail
Hisaard op de kaart van Eekhof uit 1854
Hisaard op de kaart van Eekhof uit 1854 - detail

Hisaard op de kaart van Eekhof uit 1854 - detail

 

Hizzard in de historische vakliteratuur

Friese plaatsnamen: alle steden, dorpen en gehuchten  Door K.F. Gildemacher In het boek Friese plaatsnamen: alle steden, dorpen en gehuchten door K.F. Gildemacher is een apart hoofdstukje gewijd aan de naam Hizzard in al zijn historische varianten.

Hizzaard/Hizzaard (Wûnseradiel)

Friese plaatsnamen: alle steden, dorpen en gehuchten, door K.F. Gildemacher
Bron: Friese plaatsnamen: alle steden, dorpen en gehuchten, door K.F. Gildemacher

Ten zuidwesten van Lollum vinden we op moderne kaarten de huisnaam Hizzard en de wegnaam Hizzaarderlaan. Eekhof (1854) geeft als nederzettingsnaam Hisaard, terwijl de kaart van Schotanus (1664) Hizaerd heeft. De oudste vermelding is van 1420 wanneer over het hooiland met de naam Issadera mede wordt gesproken. Ysaerd en Hysaerd vinden we in 1543. Het tweede element van de naam is werth, het eerste een persoonsnaam als Idsdie als betekenis wellicht werkzaamheid heeft.

Historische kaarten

De in dit artikel vermelde kaarten zijn via de website van Tresoar, het online archief van de provincie Fryslân, te raadplegen: